Prvopočátek oddílu kopané v naší obci začal v roce 1961, kdy naší obci vyzval oddíl kopané Sokola Václavovic k přátelskému utkání. Protože už tehdy bylo hodně fotbalových nadšenců v naší obci, sestavili František Sobek a Vítězslav Lipina mužstvo, které sehrálo 15. srpna 1961 utkání ve Václavovicích a nečekaně nad zkušenými borci Václavovic jsme zvítězili 3:1, když dvě branky vstřelil Hrbek a Sobek. Utkání sehráli tito hráči: Pětroš Karel, Polách Jindřich, Sobek František, Motloch Josef, Lipina Vítězslav, Janša František st., Pastrňák Josef, Dudek Oldřich, Ryška Jan, Hrbek Milan a Ledvoň Josef.
V těchto 60. letech v naší obci působil Sokol v oblasti základní tělesné výchovy a odbíjené, kdy naši reprezentanti obce úspěšně bojovali v okresním přeboru. Odbíjená však pomalu zanikala, někteří hráči pak přešli do oddílu kopané – Holenka Petr, Lička Zdeněk, Jež Miroslav, Janša Jindřich, Stuchlík Jiří a další. Tito hráči pak úspěšně hájili náš oddíl v okresních soutěžích.

Starší hráči, kteří hráli ve Václavovicích, dodali těm mladším v obci chuť a elán a ti začali pod vedením ředitele školy Jana Makroše a trenéra Milana Hrbka s přípravou žáků. Začalo se nejdříve na školním hřišti, se svolením JZD – předseda byl Karel Luzar, pak ve Stavách na loukách. Později jsme využívali pohostinství na hřišti v Bruzovicích. První mistrovské utkání sehráli naši žáci na Hukvaldech, kde prohráli 1:2, když první branku vsítil Motloch Jiří. Sestava byla tato: Drahomír Bolek, Jaromír Huber, Janša František ml., Luděk Skokan, Antonín Barteček, Mirek Sobek, Jiří Motloch, Pavel Šmíd, Miroslav Krupa, Václav Ondračka, bratři Vojvodičové.
Příklad žáků nenechal dlouho čekat i starší, a tak vznikl na podzim r.1962 první výbor oddílu kopané. K prvním členům patřili: ředitel ZDŠ Mokroš Jan, Hrbek Milan, Lipina Vítězslav, Verlík Albrecht, Pánek Antonín, Hlisnikový Antonín, Motloch Josef a Tluček Josef. Předsedou byl zvolen Lipina Vítězslav. Na podzim r.1963 byla zahájena příprava mužstvo pod vedením trenéra Milana Hrbka na okresní mistrovské soutěže. Trénovalo se převážně na loukách ve Stavách a později v Bruzovicích. Příprava byla svízelná, bez vlastního hřiště nebylo většině hráčů možné se připravit na fotbalovém hřišti. Přes veškeré nesnáze bylo na jaře 1964 sehráno první přátelské utkání ve Starém Městě. Nečekaný dobrý výsledek, i když jsme prohráli 2:1, dodal našim hráčům povzbuzení ještě k většímu úsilí a tak oddíl na podzim 1964 se přihlásil do mistrovských soutěží v okrese Frýdek Místek. Historická sestava tehdy byla: Polach Libor, Verlík Vladimír, Mokroš Josef, Stuchlík Jiří, Guňka Eduard, Kroček Mirek, Holenka Petr, Lipina Mirek a Václav, Hrbek Milan a Kulhánek Jiří. Historickou první branku oddílu vsítil Milan Hrbek. V roce 1963 začala výstavba potřebného hřiště pro kopanou na louce p. Karla Bezecného, který velmi ochotně pomohl naší obci na popu oddílu kopané a pozemek poskytl pro potřeby sportovců obci. Rozměry louky však nestačili pro předepsaný rozměr hřiště, proto muselo být přibráno kus svahu nad loukou. Výstavba si vyžádala velkou pomoc všech občanů, kteří se velice rádi zapojili, abychom mohli v Sedlištích hrát na podzim 1964 první mistrovské utkání. Nezištná pomoc Jindřicha Polacha, který zajistil buldozer z NHKG, uhelného průzkumu a za vedení ing. Albína Holenky zajistil první kabiny – železniční vagón z Válcoven plechu. Mohli jsme se opravdu radovat ze slavnostního otevření 20. září 1964 v mistrovském utkání s ČSSS Tošanovice, kdy jsme zvítězili 2:1 brankami Jiřího Stuchlíka a Jaroslava Blahuty. Slavnostní výkop a otevření hřiště provedli předseda MNV Josef Tluček a ředitel uhelného průmyslu z Hrabové p. Botur.
Výsledky oddílu nenechali na sebe dlouho čekat. Po doplnění mužstva z jiných oddílů v okrese, vojáků z posádky z Nových Dvorů jsme postoupili za rok do III. tř. a za další do nejvyšší soutěže okresu. Družstvo, které dosahovalo dobrých výsledků, přilákalo i více diváků, kteří neúnavně pomáhali vytvářet dobrou sportovní atmosféru a zajišťovali i účast na cizích hřištích. V dopravě na utkání nám pomáhalo JZD se svým autobusem a šoférem Ladislavem Rodkem. Oddíl kopané se rozrůstal o mladé adepty žáků, začínali i dorostenci, kteří v pozdějších letech byli zárukou pro doplňovaní mužstva. Rozrůstala se také postupně funkcionářská základna a hlavně byla i dobrá odborná práce na úseku trenérském, kdy starší hráči se školili na trenéry a někteří pak začali pracovat i v okresním fotbalové svazu a byli i hráči, kteří se zapojili do rozhodcovského řízení utkání.

Po úspěšných létech přišla doba, kdy starší hráči zanechávali činnosti a mladší ještě nebyli tak připraveni, aby je ihned zastoupili. Ubývalo i funkcionářů, protože někteří nemohli pracovat s mládeží – důsledky srpnových událostí r. 1968.

Krize, která nastala v oddíle po roce 1975, kdy mužstvo sestoupilo do nižších soutěží, způsobila, že oddíl kopané přerušil činnost dospělých a věnoval se jen výchově žáků. Zde byla zásluha Vladimíra Ježe, který neústavně pracoval s družstvem žáků, později Lyčka Zdeněk a Mokroš Roman, Papřok Zdeněk.
Tato práce se oddílu vyplatila, protože tento základ práce s mládeží přinesl své ovoce v době, kdy oddíl dospělých opět zahájil svou činnost. Bylo to v roce 1988, kdy parta mladých, kteří se vrátili z vojenské služby a hrávali za naše žáky nebo dorost ve Václavovicích, opět zahájili svou obdivuhodnou činnost v mistrovských soutěžích v okrese. Starší funkcionáři rádi předávali své zkušenosti, které se rychle a velmi úspěšně chytili mladí, kteří dosáhli velkých úspěchů v Sedlišťské kopané. Byli to hlavně: bratři Ježové, Šmíd Pavel, Lyčka Zdeněk, Bartek Libor, Tomis Laďa, Lička Jiří a Holenka Petr, Bednář Jaroslav, Weissman Vladimír, Pětroš Karel, Krejčok Jaromír, ing Fišer Stanislav.
A byl tu rok 1998, kdy mužstvo poprvé postoupilo do krajských soutěží do Slezské župy fotbalové, do 1.b.třídy. Funkcionáři pracovali velice úspěšně a pod vedením Jaroslava Ježe dosáhli historického úspěchu.
Třicet let trvání oddílu kopané v naší obci bylo tedy završeno vstupem do náročné soutěže, a proto bylo třeba družstvo doplnit nejen hráčsky, ale i funkcionářsky. To se podařilo a všichni v roce 2001 mohli v naší obci slavit vítězný postup do druhé nejvyšší soutěže v kraji – do 1.A.třídy.
Sláva to byla veliká, ale také ukázala, co je třeba v následujícím období udělat, abychom v této soutěži úspěšně obstáli, když daleko větší obce, ba i města o to usilují desetiletí. K prvnímu mistrovskému utkání 1.A.třídy nastoupili pod vedením trenéra Lipiny Otakara tito hráči: Daniel Majer, Lukáš Krpel, Aleš Mokryš, Karel Jiříček, Tomáš Mazáč, Vladimír Smichovič, Milan Bialý, Roman Hammer, Zdeněk Cebula, Robert Šafner, Tomáš Majer, Petr Juřica, Petr Otýpka, Vilém Durák, Vladimír Židek.
Největším úspěchem funkcionářské práce v roce 2003 je však otevření travnatého hřiště, které zabezpečuje vysoké požadavky na dnešní sportovní dění ve významné soutěži kraje. Nevídaná návštěva pře 1 000 diváků ze širokého okolí ukázala, že tam kde se dobře pracuje, jsou i úspěchy a povzbuzení do práce v příštím období. Pochvala oddílu kopané TJ Baník Ostrava, jehož mužstvo otevřelo travnaté hřiště, jistě povzbudí všechny k další podpoře sportovního dění v naší obci.

V roce 1970 se naskytla v akci Z a ve spolupráce s MNV jsme zahájili výstavbu potřebných kabin a sociálních zařízení. Zapojilo se veliké množství občanů, kteří nejen fyzicky, ale i materiálně pomohli ve výstavbě. Nejdříve projekt zpracoval Štěpán Strumenský, dřevo poskytl lesník Zetek, zpracování pak Antonín Hlisnikovský na pile, okna zdarma Jaroš Karel a zdil každý, kdo uměl. Dokončení pak na instalaci vody provedl Pětroš Karel, elektřiny Carbal Arnošt a hráči Válcoven plechu, obklady v koupelně Carbol Jaroslav a venkovní omítky hráči Polach Libor a Šustek Stanislav. Bylo odpracováno přes 4 000 hodin zdarma a náklad v akci Z činil přibližně 62 000 Kčs.
Vedle těchto úspěchů dospělých nelze opomenout práce, která není tak doceněna, práce s mládeží. Právě u této generace se musí ocenit neúnavná každodenní práce, která přináší ve sportu až po delší činnosti své ovoce. Výsledky jsou již nyní znatelné, je třeba ocenit práce u těch nejmladších v přípravce, kterou vedou – Lipina Otakar, Jiříček Karel, Mazáč Tomáš dále pak u žáku vedených – Lyčka Zdeňek, Kovalčík Lukáš u dorostu vedeného trenéry Sládek Jaromír, Banášem Vladimírem, Banášem Jaromírem. Bude-li tato práce i v budoucnosti úspěšná, můžeme jistě sledovat v další činnosti oddílu kopané v Sedlištích.

Po celé dlouhé léta, kdy fotbal v Sedlištích funguje, a to na všech úrovních, patří veškerý dík všem zúčastněným za jejich bezplatnou pomoc. Nesmíme však zapomenout na naši obec, která se významně podílí na chodu oddílu. Bez její pomoci bychom určitě nehráli na travnaté ploše a v současnosti nebudovali náhradní tréninkové hřiště. Celý areál doznal v několika letech velkých změn. Všichni doufáme, že k lepšímu, ale pořád je na čem pracovat, a co zlepšovat. Poslední, ale velká slabina – snad někdy bude řešitelná – jsou naše kabiny, které jsou malé a nevejdou se sem všechna naše družstva.

V roce 2021 Valná hromada schválila změnu názvu klubu a od roku 2022 se používá název FK SEDLIŠTĚ.

Ještě jednou chci vyslovit velký dík všem, kteří se podíleli a podílí na chodu Sedlišťského fotbalu.