Přihláška do FAČR

Pro přihlášení do Fotbalové asociace České republiky si prosím vytiskněte, vyplňte a následně doneste tento formulář některému z trenérů:

Zároveň je potřeba provést registraci online v systému FAČR. Zde podrobný návod:

První krok

Přejděte na stránku https://is.fotbal.cz/. Zde klikněte v levém menu na "Elektronická žádost o členství FAČR (Application for membership)"

Třetí krok

Zatrhněte checkbox "Chci se stát členem prostřednictvím klubu". Vyplňte číslo klubu "8020371". Zvolte, že členský příspěvek hradí klub. Zatrhněte checkbox "Souhlasím se zavedením do databáze a s podmínkami členství." Opište kontrolní kód a stiskněte "Odeslat žádost".

Druhý krok

Vyplňte všechny potřebné údaje o dítěti - hráči

Čtvrtý krok

Následně vám do emailové schránky přijde zpráva, ve které bude odkaz pro potvrzení vaší emailové adresy. Po jejím potvrzení budete přesměrování zpět na stránku s údaji o dítěti. Zde znovu zkontrolujte údaje. Zkontrolujte, že jsou zatrhnuty všechny checkboxy, a že je přepnuto na to, že příspěvky hradí klub. Znovu opište kontrolní kód a klikněte na "Odeslat žádost".

Klubové příspěvky

Členské příspěvky ve výši 1000,- Kč se platí zvlášť za podzimní část (září-prosinec) a zvlášť za jarní část (leden-červen), přičemž se platí bezhotovostně na účet fotbalového oddílu FK Sedliště z.s. – č.ú. 173685765/0300.

Jako variabilní symbol slouží rodné číslo dítěte (bez lomítka) a do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte (termíny pro platby: podzimní část – nejpozději do konce září, jarní část – nejpozději do konce února). Doklady o zaplacení jsou vystavovány následně 1 x měsíčně.

Pokud u oddílu trénují sourozenci, pak za druhé a další dítě se platí polovina, tzn. 500,- Kč. Upozorňuji ale, že z důvodu účetnictví je potřeba provést platbu za každé dítě samostatně.

Děkujeme za včasné uhrazení příspěvků, které jsou použity na pokrytí vybavení hráčů (míče, dresy, tréninkové pomůcky), nájem tělocvičny a startovné na turnajích zimní ligy.

GDPR a lékařská prohlídka

Pro potřeby GDPR, tedy ochrany osobních údajů prosím vytiskněte, vyplňte a následně doneste trenérovi tento formulář:

Každé dítě – hráč musí se musí jednou ročně podrobit lékařské prohlídce. Tu je možné absolvovat u sportovního lékaře, případně u svého obvodního lékaře. Níže formulář ke stažení pro lékaře, který vyplněný odevzdejte svému trenérovi.

Desatero pro rodiče